Etiska principer

2019-05-09

RJ avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, allvarlig miljöskada och kränkning av arbetsrätten.

På listan över företag som RJ inte investerar i ingår exempelvis leverantörer till kärnvapenindustrin, tillverkare av klusterbomber, olje- och gruvbolag som orsakat omfattande miljöförstöring samt bolag som anlitar barnarbetare eller förbjuder anställda att bedriva facklig verksamhet. I november 2013 beslutade styrelsen att RJ ska avstå från att investera i tobaksindustrin och avveckla existerande investeringar.

Sedan 2006 samarbetar RJ med den etiska konsulten GES Investment Services AB. RJ har valt en restriktiv hållning och tillåter inte investeringar i företag som inte följer RJ:s etiska riktlinjer. RJ följer GES Global Ethical Standard vars principer bland annat grundar sig på UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella konventioner för mänskliga rättigheter, miljö och vapen.