Tillgångsallokering

2019-05-08

Fördelningen mellan olika tillgångsslag varierar över tiden beroende på marknadsläget och förvaltningsteamets bedömning av framtida utveckling.

Dels handlar det om att fördela tillgångarna mellan olika tillgångsslag, dels om allokering mellan olika marknader. Portföljen bestod vid utgången av 1988 till 100 procent av räntebärande papper. Den har sedan över tid allokerats mer mot aktier, men även fastigheter och alternativa placeringar. RJ har under den senaste tioårsperioden i genomsnitt haft 55 procent placerade i aktier.

Hur tillgångsallokeringen har utvecklats sedan 1989:

Hur tillgångsallokeringen har utvecklats sedan 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allokering 2018-12-31

 

Tillgångsallokering 2018-12-31

 

 

Allokering inom aktier          
           
Aktier
(54,5% av total portfölj)
    Exponering per region   Exponering per bransch

Diagram över allokering inom aktier 2018-12-31

   

 Exponering per region

 

Exponering per bransch

           

  

Allokering ränteportfölj och övriga placeringar  
 
Ränteportfölj
(25,6% av total portfölj)
      Fastigheter och alternativa placeringar
(22,8% av total portfölj)

 Ränteportfölj

     

 Fastigheter och alternativa placeringar