Tillgångsallokering

2017-04-26

Fördelningen mellan olika tillgångsslag varierar över tiden beroende på marknadsläget och förvaltningsteamets bedömning av framtida utveckling.

Dels handlar det om att fördela tillgångarna mellan olika tillgångsslag, dels om allokering mellan olika marknader. Portföljen bestod vid utgången av 1988 till 100 procent av räntebärande papper. Den har sedan över tid allokerats mer mot aktier, men även fastigheter och alternativa placeringar. RJ har under den senaste tioårsperioden i genomsnitt haft 54 procent placerade i aktier.

Hur tillgångsallokeringen har utvecklats sedan 1989:

Stapeldiagram över hur tillgångsallokeringen har utvecklats sedan 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allokering 2016-12-31

Tillgångsfördelning

Pajdiagram över tillgångsfördelning 2016-12-31

 

 

 

Allokering inom aktier          
           
Aktier
(54,5% av total portfölj)
    Exponering per region   Exponering per bransch

Diagram över allokering inom aktier 2016-12-31

   

Diagram över aktier: exponering per region 2016-12-31

 

 

Diagram över aktieexponering per bransch 2016-12-31

           

  

Allokering ränteportfölj och övriga placeringar  
 
Ränteportfölj
(24,9% av total portfölj)
      Fastigheter och alternativa placeringar
(19,8% av total portfölj)

Diagram över allokering ränteportfölj 2016-12-31

 

     

Diagram över allokering av fastigheter och alternativa placeringar 2016-12-31