Årsberättelse

2019-04-15
Årsberättelse

Som fristående stiftelse har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ansvaret för att utveckla sin verksamhet och för att förvalta kapitalet på ett sådant sätt så att RJ:s höga ambitioner som forskningsfinansiär kan förverkligas. RJ:s främsta uppgift är att finansiera forskning av högsta kvalitet och att särskilt stödja den avancerade forskningen och internationella samarbeten.