Årsberättelse

2019-04-15
Årsberättelse

Som fristående stiftelse har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ansvaret för att utveckla sin verksamhet och för att förvalta kapitalet på ett sådant sätt så att RJ:s höga ambitioner som forskningsfinansiär kan förverkligas. RJ:s främsta uppgift är att finansiera forskning av högsta kvalitet och att särskilt stödja den avancerade forskningen och internationella samarbeten.

Årsberättelsen från Riksbankens Jubileumsfond innehåller två delar: en genomgång av RJ:s anslag till forskning och en redovisning för finansförvaltning och ekonomi.