Inställt: Boksläppet om den föränderliga staden

2020-03-05
Inställt: Boksläppet om den föränderliga staden

Inställt boksläpp för Riksbankens Jubileumsfonds årsbox med tema staden.

Stadens kanske mest utmärkande drag är förändring. En del är planerad, annat uppstår som en konsekvens av teknik, kommers och det ständiga inflödet av nya människor. Frågan är om den går att påverka, och i så fall vem som har makten?

Håkan Forsell, professor i historia vid Stockholms universitet och Dag Hammarskjöld-professor vid Humboldtuniversitetet i Berlin, är först ut när RJ släpper den första delen av sin årsbox 2020 med sex essäer på temat staden.

Kom och ta del av ett samtal med Håkan Forsell utifrån hans bok, där han föreslår en ny epokindelning av den moderna stadens utveckling.

Boken delas ut på plats. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Riksbankens Jubileumsfond arrangerar boksläppet i samverkan med Stadsmuseet i Stockholm.

Dag: tisdag 31 mars
Tid: 15.00–16.30
Plats: Stadsmuseet vid Slussen, Stockholm, hörsalen plan 2

Välkommen!