Proaktiva satsningar

2019-04-29

Riksbankens Jubileumsfond arbetar aktivt med att stimulera utvecklingen av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Sedan 1970-talet har RJ arbetat proaktivt genom att kartlägga forskningsbehov, initiera omvärldsanalyser och sammanföra teoretiker och praktiker för diskussion om kunskapsbehoven. Länge bedrevs detta arbete i så kallade områdesgrupper, sedan 2016 har det proaktiva arbetet lagts om och breddats. RJ arbetar i dag både med expertgrupper, ett brett kontaktnät, inventeringar, workshops och externa såväl som interna analyser. En del av resultaten syns i de rapporter som RJ initierat och bidragit till under 2016 och 2017.

I dagsläget är ingen områdesgrupp verksam. Mer om de avslutade grupperna och deras verksamhet finns i menyn till vänster.

RJ välkomnar uppslag och idéer till nya initiativ från forskare, praktiker och en intresserad allmänhet. Har du en idé? Kontakta Marika Hedin på 08-506 264 00 eller marika.hedin@rj.se.