Områdesgrupper

2017-02-06

Sedan 1970-talet har RJ arbetat proaktivt genom så kallade områdesgrupper, där praktiker och forskare arbetat gemensamt med ett fastställt problem.

Områdesgrupperna var länge RJ:s främsta proaktiva vapen, men arbetsformerna har sedan 2016 vidgats (se exempel på det i våra rapporter). Områdesgrupperna ägnar sig inte bara åt omvärldanalys och utredningar. Inte sällan har deras arbete avslutats med förslag om utlysningar av forskningsmedel. En rad av de riktade satsningar som RJ gjort under senare år har sprungit ur olika områdesgrupper. Nätverksstöd, forskning om civilsamhället, det förmoderna, skatter och offentlig ekonomi eller samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, är exempel på det.

Under respektive områdesgrupp till vänster kan man läsa om vad områdesgrupperna har ägnat sig. Här finns uppgifter om de områdesgrupper som varit aktiva efter 2008.