Teknik, institution, förändring

2017-02-02

Områdesgruppen för Teknik, institution, förändring (TIF) tar sig an frågor om de tekniska förändringarnas betydelse för normer, mentaliteter, handlanden och institutionaling.

I början av 2000-talet resulterade alltifrån nanoteknik till digital informationsteknik och bioteknik till snabba och revolutionerande omvandlingar. Tekniken reste en rad etiska, rättsliga och politiska frågor: det är dessa frågor som Områdesgruppen för teknik, institution och förändring (TIF) fokuserat på. Uppdraget var att inventera forskningsbehov och forskningsmöjligheter, samt att ta initiativ till ny forskning.

 

Ledamöter  
Göran Blomqvist vd, Riksbankens Jubileumsfond (ordförande)
Finn Bengtsson (M), professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Lindköpings universitet
Mats G. Hansson professor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet
Ericka Johnson lektor vid tema teknik och social förändring, Linköpings universitet
Thomas Kaiserfeld  professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet
Cecilia Magnusson-Sjöberg professor i rättsinformatik, Stockholms universitet
Christian Munthe professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
Lars J. Nilsson professor i energi- och miljösystem, Lunds universitet
Urban Strandberg docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Jane Summerton professor och direktör vid Centre for Technology, Innovation and Culture/TIK-centre, Oslo universitet
Nina Wormbs lektor i teknikhistoria, KTH
   
Fredrik Lundmark områdesgruppens sekreterare, Riksbankens Jubileumsfond