Teknik, institution, förändring

2018-06-14

Områdesgruppen för Teknik, institution, förändring (TIF) tog sig an frågor om de tekniska förändringarnas betydelse för normer, mentaliteter, handlanden och institutionaling.

I början av 2000-talet resulterade alltifrån nanoteknik till digital informationsteknik och bioteknik till snabba och revolutionerande omvandlingar. Tekniken reste en rad etiska, rättsliga och politiska frågor: det är dessa frågor som Områdesgruppen för teknik, institution och förändring (TIF) fokuserat på. Uppdraget var att inventera forskningsbehov och forskningsmöjligheter, samt att ta initiativ till ny forskning. Områdesgruppens arbete påbörjades 2011 och pågick till 2015.