Vardagslivets och kulturens medialisering

2017-02-02
Vardagslivets och kulturens medialisering

Vardagslivets och kulturens medialisering gör det möjligt att bättre förstå medialisering som ett genomgripande kulturellt och samhälleligt fenomen som verkar på många nivåer i tillvaron.

Bakgrunden till att RJ:s styrelse inrättade områdesgruppen var att mediernas inflytande verkar öka på alla livs- och samhällsområden. Forskningen har redan uppmärksammat politikens medialisering, liksom exempelvis vetenskapens föränderliga mediarelationer. Det verkligt nya verkar vara – och detta är fokus för områdesgruppen - att medierna alltmer griper in i villkoren för vanliga människors vardagsliv. Medialiseringen som samhällsfenomen engagerar inte enbart forskare utan lika mycket allmänheten och dess valda företrädare, liksom aktörer inom medier och kultur.

Områdesgruppen har tagit initiativ till forskningsöversikter. Den har också genomfört ett antal konferenser och workshopar med deltagande av forskare från Sverige och övriga Norden, liksom av olika slags praktiker.

Ledamöter

Gruppen är sammansatt av forskare och företrädare för viktiga media- och kulturområden.

Göran Blomqvist vd, Riksbankens Jubileumsfond (ordförande)
Mats Ekström professor i medie- och kommunikationsvetenskap, JMG, Göteborgs universitet
Johan Fornäs professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
André Jansson professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Anne Jerslev professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidlin, Københavns Universitet
Ulrika Knutson journalist
Pelle Snickars professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora, Umeå universitet
Eva Swartz Grimaldi ordförande i Norstedts förlag, , styrelseledamot Stockholms universitet och Stockholms konserthus
   
Maria Wikse områdesgruppens sekreterare, Riksbankens Jubileumsfond