Vardagslivets och kulturens medialisering

2018-05-30
Vardagslivets och kulturens medialisering

Vardagslivets och kulturens medialisering gör det möjligt att bättre förstå medialisering som ett genomgripande kulturellt och samhälleligt fenomen som verkar på många nivåer i tillvaron.

Bakgrunden till att RJ:s styrelse inrättade områdesgruppen var att mediernas inflytande verkar öka på alla livs- och samhällsområden. Forskningen har redan uppmärksammat politikens medialisering, liksom exempelvis vetenskapens föränderliga mediarelationer. Det verkligt nya verkar vara – och detta är fokus för områdesgruppen - att medierna alltmer griper in i villkoren för vanliga människors vardagsliv. Medialiseringen som samhällsfenomen engagerar inte enbart forskare utan lika mycket allmänheten och dess valda företrädare, liksom aktörer inom medier och kultur.

Områdesgruppen har tagit initiativ till forskningsöversikter. Den har också genomfört ett antal konferenser och workshopar med deltagande av forskare från Sverige och övriga Norden, liksom av olika slags praktiker.

Gruppens arbete avslutades 2016 efter fyra års verksamhet.