Daniel Lövheim

Fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga 1962-1985

Projektet är avsett att studera två tävlingsformer i naturvetenskap och teknik för svenska gymnasieelever under en tidsperiod av drygt trettio år (1958-1989) med avseende på dess funktion i formeringen av vetenskapliga eliter. Tävlingarna är 1) Utställningen Unga Forskare (startades 1963) och 2) Kemiolympiaden/Skolornas Fysiktävling (startades 1974-1976). Arrangemangen var också knutna till internationella motsvarigheter på globala arenor. Segrarna i Unga Forskare deltog i det amerikanska evenemanget National Science Fair, International. Vinnarna i Kemiolympiaden respektive Skolornas Fysiktävling bjöds in till internationella vetenskapsolympiader som skapats inom det kommunistiska Östeuropa. Svenska elever deltog således under samma tidsperiod i olika tävlingar styrda av det kalla krigets ideologiska motpoler. Det övergripande syftet med projektet är att utifrån vetenskaps- och utbildningshistoriska perspektiv, skildra och analysera dessa tre tävlingar och deras internationella motsvarigheter, med avseende på deras funktion som elitiserande praktiker i spänningsfältet mellan skolans demokratiska och meritokratiska ideal, mellan den naturvetenskapliga gymnasieutbildningen och den vetenskapliga världen samt på de olika ideologiska sammanhang inom vilka en sådan (re)produktion gavs mening.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P18-0823:1
Summa
SEK 2 548 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Teknikhistoria
År
2018