På gång hos RJ

Oslipat - om manlighet

2018-03-08 19:00 - 2018-03-08 21:00
Bonden bar, Bondegatan Stockholm

RJ samarbetar med humorklubben Oslipat under några kvällar i vår.

Mer information på Oslipats hemsida

Forskartorget

2018-09-27 09:00 - 2018-09-30 16:00

RJ är en av huvudarrangörerna bakom Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. På scenen presenteras en rad tvär- och populärvetenskapliga program från alla ämnesområden. Presentatörerna är främst forskare, som kommer från universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag.

Mer om Forskartorget