På gång

Ståupp i Uppsala om lust

13 november 2019
20:00 - 22:00
Katalin
Roslagsgatan 1, Uppsala

RJ samarbetar med humorklubben Oslipat.
Läs mer på https://billetto.se/e/oslipat-pratar-om-lust-biljetter-371243

Nya ytterligheter i politiken

14 november 2019
16:00 - 17:00
Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13, Stockholm

Höger-vänsterskalan utmanas av GAL-TAN, där globala och liberala värden står mot nationella och traditionella. Men vad betyder det för det svenska partiväsendet? Skapas nya ytterligheter i den svenska partipolitiska myllan och i så fall vilka? Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson, som har skrivit om den nya partikartan i RJ:s årsbox Det nya Sverige, samtalar med Gustaf Arrhenius. Boxen med häftet kommer att finnas tillgänglig.

Hur reagerar människor på genetisk riskinformation?

29 november 2019
08:30 - 18:00
Clarion Hotel Gillet
Uppsala

Genetisk riskinformation blir snabbt mer tillgänglig för friska individer både i hälso- och sjukvårdens regi och genom privata aktörer. Informationen är komplex och många faktorer kan påverka ett sjukdomsförlopp.