På gång

Jag vill men hinner inte

2019-09-25 13:00 - 2019-09-25 16:30
Bankhallen Malmtorgsgatan 3B, Stockholm

Forskares syn på kommunikation. När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilka hinder dyker upp och vilka stöd finns att få? Hur ser forskare på utvecklingen mot öppen vetenskap?

Att ta vara på friheten

2019-09-26 15:15 - 2019-09-26 15:30
Bokmässan, Forskartorget

Kvinnlig rösträtt var ingen självklarhet efter att den hade genomförts. I den tidens veckopress pågick en intensiv diskussion om hur kvinnor inte var politiskt intresserade och röstade som sina män. Samtidigt ansågs familjelivet och balansen mellan könen hotade om kvinnorna var politiskt aktiva.

Emma Severinsson, historiker, Lunds universitet

Det nya Sverige

2019-09-26 16:00 - 2019-09-26 16:45
Bokmässan, Scen Rum för ideologi, F2

Sverige är på många områden ett nytt land. Olika aktörer gör anspråk på yttrandefriheten, vår språkliga mångfald slår USA:s, en ny syn på droger håller på att slå igenom, vi har fått en ny parlamentarisk situation, fattigdomen är nästan utplånad samtidigt som den ekonomiska ojämlikheten växer. Vilka slutsatser kan dras av dessa förändringar?

Marie Demker, professor i statsvetenskap
Patrik Hadenius, språkvetare
Eva-Maria Svensson, professor i juridik
Moderator: Sharon Jåma, journalist

Yttrandefriheten och den fria marknaden

2019-09-27 09:35 - 2019-09-27 09:50
Bokmässan, Forskartorget

Olika aktörer gör anspråk på yttrandefriheten. Vad händer med journalistikens trovärdighet när gränserna mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll börjar luckras upp? Hur används sociala medier i den digitala eran och hur påverkar det i sin tur hur vi ser på yttrandefriheten?

Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet

Rösträtt för alla?

2019-09-27 15:00 - 2019-09-27 15:45
Bokmässan, scen Rum för historia, J1

En diskussion om strider kring riksdagsbesluten för hundra år sedan, "streck" som begränsade rösträtten långt in i våra dagar och dagens utmaningar för demokratin.

Annika Berg, idéhistoriker
Staffan I. Lindberg, statsvetare
Kjell Östberg, historiker
Moderator: Ulrika Knutson, journalist

I mötet mellan seriekonst och vetenskap

2019-09-27 15:05 - 2019-09-27 15:20
Bokmässa, Forskartorget

Konst och vetenskap bidrar till att förstå samhället. Med lärdomar från mötet mellan seriekonst och vetenskap samtalar vi om den kreativa processen av att skapa, översätta och förmedla vetenskap genom serier. Målet är att bidra till ökad nyfikenhet och förståelse för forskning hos allmänheten.

Axel Brechensbauer, serieskapare och industridesigner
Anna Jonsson, företagsekonom, lunds samt organisationsforskare vid Score

Hur överlever den europeiska demokratin?

2019-09-27 16:00 - 2019-09-27 16:45
Bokmässan, Rum för ideologi, F2

Hur står sig demokratin i dagens Europa, samt dess framtid. Hur ska vi förstå de problem som gamla och nya demokratier kämpar med idag?

Sheri Berman, statsvetare
Johannes Lindvall, statsvetare
Moderator: Carl Tham, f.d. statsråd och ambassadör.

Fredens historiska dilemma

2019-09-28 15:00 - 2019-09-28 15:20
Bokmässan, Rum för historia, J1

I år är det hundra år sedan Versaillesfreden slöts efter världshistoriens dittills största konflikt. Historieämnet har generellt sett handlat mer om krig än om fred. Men var står vi i dag när det kommer till historisk forskning om fred?

Anne Hedén, historiker
Lina Sturfelt, historiker
Moderator: Bo Eriksson, redaktör för Historisk tidskrift

Att kunna leva på Mars: Vetenskap och fiktion

2019-09-29 11:45 - 2019-09-29 12:00
Bokmmässan, Forskartorget

Att etablera hållbara samhällen på Mars har fått nytt liv genom de globala miljöförändringarna. Frågan om ett liv som inte är knutet till en särskild planet utan överskrider planetgränserna kommer att vara möjligt och önskvärt kan bli en av de mest utmanande frågorna i vår framtid.

Sabine Höhler, vetenskaps- och teknikhistoriker, KTH

Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik

2019-10-17 08:00 - 2019-10-17 10:00
Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm

Hur har segregationen utvecklats under det senaste årtiondet? Hur påverkas barnens lärande och betyg av att gå i segregerade skolor? Vilken betydelse har släktband och andra sociala nätverk för segregationsmönstrens stabilitet över tid?

ERC workshop

2019-11-05 10:00 - 2019-11-06 17:00
Grythyttans gästgivaregård, Prästgatan 12, Grythyttan

With the aim of increasing the capacity of young excellent sholars to compete about the prestigious European Research Council funding, Örebro University with financial support from Riksbankens Jubileumsfond, is arranging an ERC-workshop at Grythyttans Gästgivaregård.

ERC workshop at Grythyttan, 5-6 November

Arkeologiforum

2019-10-12 09:00 - 2019-10-12 16:30
Hilton Slussen

En heldag om den senaste Arkeologiforskningen!

Lyssna till arkeologer som Anders Götherström, Anna Källén, Jonathan Lindström och många fler.