På gång

Samverkan för samhällsutveckling - ska det vara så svårt att prata om?

2019-07-01 09:00 - 2019-07-01 10:00
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B23

Humanistisk och samhällsvetenskaplig samverkan sker ofta med civilsamhället: med institutioner, myndigheter, kulturlivet och föreningslivet. Den rör frågor som är väsentliga för samhället: migration, integration, hållbar utveckling, demokratiskt arbete – frågor som också ingår i lärosätenas uppdrag.

Det finns många allmänna föreställningar om vad samverkan är, och ofta förknippas ordet med forskares samarbete med näringsliv, innovationer och för tillväxt svensk konkurrenskraft. Lärosätena tenderar att prata om samverkan på ett sätt som stärker dessa föreställningar, och osynliggör den som rör samhällsutveckling och sociala innovationer. Panelen diskuterar varför det är så och om det finns ett behov av ett bredare samverkansbegrepp.

Leif Runefelt, professor idéhistoria, Södertörns högskola, Humtank
Shirin Ahlbäck Öberg, docent statskunskap, Uppsala universitet
Rebecka Lettevall, dekan, professor idéhistoria, Malmö universitet
Joakim Appelquist, avdelningschef, Vinnova
Jenny Björkman, samverkansdirektör, Riksbankens Jubileumsfond
Petra Ragnerstam, moderator, Humtank

Hur väljs de bästa forskningsansökningarna ut och är de verkligen de bästa?

2019-07-02 10:45 - 2019-07-02 11:00
(Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Ett samtal om hur forskningsfinansiärerna väljer ut forskningsprojekt, vem som ges makten att välja och vilken forskning som därmed prioriteras.

Robert Hamrén, Riksbankens Jubileumsfond
Petra Ragnerstam, Humtank

Är samverkan mellan humanioraforskare och samhället omöjligt?

2019-07-02 12:45 - 2019-07-02 13:00
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Samtal om hur forskningsfinansiärerna jobbar med olika projekt för att stimulera kunskapsutbyte mellan humanister inom akademin och organisationer utanför
universitetsvärlden. Hur kan vi nyttja varandras kompetenser för att skapa en bättre värld?

Torbjörn Eng, forskningshandläggare, Riksbankens Jubileumsfond
Petra Ragnerstam, Humtank

Finns det ett nytt Sverige?

2019-07-02 14:15 - 2019-07-02 14:30
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

När vet man att något har hänt?Att vi står inför ett nytt skede, eller en ny era? När vet vi att Sverige är nytt? En diskussion kring utvecklingen i Sverige de senaste hundra åren med utgångspunkt i material från forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Patrik Hadenius, språkvetare, journalist, Språktidningen
Jenny Björkman, samverkansdirektör, Riksbankens Jubileumsfond
Jenny Larsson, Humtank

Ett allt mer mångspråkigt Sverige - hur ska vi få alla att förstå?

2019-07-02 15:00 - 2019-07-02 16:00
Kihlgränd 1, Visby

Sverige blir allt mer flerspråkigt – på gott och ont. Hur ska vi integreras och förstå varandra? Är språktester vägen framåt? Vad säger forskningen om andraspråksinlärning? Vilken roll har svenska språket i dagens Sverige?

Läs RJ:s årsbox om språk: Den nya mångfalden

Medverkande:
Mikael Parkvall, forskare i lingvistik vid Stockholms universitet ocgh författare till RJ:s årsbox Språken, den nya mångfalden
Fanny Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet
Moderator: Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör, Forskning & Framsteg.

Vilka droger är okej?

2019-07-02 16:30 - 2019-07-02 17:30
Kihlgränd 1, Visby

Världen verkar bli allt mer drogliberal, samtidigt som vi dricker allt mindre alkohol i Sverige. Ett par forskare diskuterar drogpolitik och drogforskning. Vilka droger ska tolereras? Hur ser de historiska lärdomarna ut? Vilka droger kommer tolereras i framtiden?

Inom kort kan du läsa RJ:s årsbox om droger.

Medverkande:
Johan Edman, docent i historia vid Stockholms universitet, författare till RJ:s årsbox om droger
Markus Heilig, hjärnforskare och professor vid Linköpings universitet
Cecilia Magnusson, drogpreventionsforskare vid Karolinska institutet
Moderator: Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör, Forskning & Framsteg

Arkeologiforum

2019-10-12 09:00 - 2019-10-12 16:30
Hilton Slussen

En heldag om den senaste Arkeologiforskningen!

Lyssna till arkeologer som Anders Götherström, Anna Källén, Jonathan Lindström och många fler.

”Jag vill men hinner inte” – Dialogseminarium om forskares syn på kommunikation

2019-09-25 13:00 - 2019-09-25 16:30
Bankhallen Malmtorgsgatan 3B, Stockholm

När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilka hinder dyker upp och vilka stöd finns att få? Hur ser forskare på utvecklingen mot öppen vetenskap?