På gång

Järvaveckan - om valdeltagande

2018-06-15 18:00 - 2018-06-15 19:00
Järvafältet

Almedalen: Vilken infrastruktur behövs för framgångsrik forskning inom humaniora?

2018-07-02 11:15 - 2018-07-02 11:30

Frågan om vilka infrastrukturella satsningar som behövs för att stärka svensk forskning är aktuell. Vilka infrastrukturella satsningar är nödvändiga för den humanistiska forskningen?

Jenny Larsson, Humtank
Jenny Björkman, Riksbankens jubileumsfond

Almedalen: Hur bör villkoren för forskningsfinansiering förändras?

2018-07-02 14:45 - 2018-07-02 15:00
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Svensk forskningspolitik står inför en rad viktiga vägval. Universitetens ökade autonomi och digitalisering tecknar om landskapet för forskning och forskningsfinansiering. Hur bör forskningsfinansiärer hantera dessa förändringar? Vilka är de stora utmaningarna och hur kan de bemötas?

David Thurfjell, Humtank
Göran Blomqvist, vd, Riksbankens jubileumsfond

Almedalen: Vad är kulturarvsforskning och varför behövs det?

2018-07-03 09:15 - 2018-07-03 09:30
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Kulturarvsforskning är ett prioriterat område inom svensk humanistisk forskning. Men vad hur bedrivs det egentligen, vilka är dess största utmaningar och varför bör det prioriteras?

Marie Gelang, Humtank
Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond

Forskartorget

2018-09-27 09:00 - 2018-09-30 16:00

RJ är en av huvudarrangörerna bakom Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. På scenen presenteras en rad tvär- och populärvetenskapliga program från alla ämnesområden. Presentatörerna är främst forskare, som kommer från universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag.

Mer om Forskartorget