På gång

Almedalen: Vilken infrastruktur behövs för framgångsrik forskning inom humaniora?

2018-07-02 11:15 - 2018-07-02 11:30
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Frågan om vilka infrastrukturella satsningar som behövs för att stärka svensk forskning är aktuell. Vilka infrastrukturella satsningar är nödvändiga för den humanistiska forskningen?

Jenny Larsson, Humtank
Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond

Almedalen: Hur bör villkoren för forskningsfinansiering förändras?

2018-07-02 14:45 - 2018-07-02 15:00
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Svensk forskningspolitik står inför en rad viktiga vägval. Universitetens ökade autonomi och digitalisering tecknar om landskapet för forskning och forskningsfinansiering. Hur bör forskningsfinansiärer hantera dessa förändringar? Vilka är de stora utmaningarna och hur kan de bemötas?

David Thurfjell, Humtank
Göran Blomqvist, vd, Riksbankens jubileumsfond

Almedalen: Vad är kulturarvsforskning och varför behövs det?

2018-07-03 09:15 - 2018-07-03 09:30
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Kulturarvsforskning är ett prioriterat område inom svensk humanistisk forskning. Men vad hur bedrivs det egentligen, vilka är dess största utmaningar och varför bör det prioriteras?

Marie Gelang, Humtank
Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond

Almedalen: Forskningspolitikens vägval – strategier, strutar, proppar eller medborgarforskning?

2018-07-03 14:15 - 2018-07-03 14:30
Humtank-tältet, Hamnplan, H217

Vilka är de stora vägvalen forskningspolitiken står inför och vartåt barkar det? Vilka övergripande tendenser har genomsyrat de senaste decenniets forskningspropositioner och vilken roll kommer medborgarforskning fylla i framtiden?

Jenny Larsson, Humtank
Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond

Almedalen: Hur bra kan vi fånga väljaropinionen?

2018-07-03 15:00 - 2018-07-03 15:15
Kilgränd 1

Hur hanteras det ökande bortfallet? Hur kan undersökningarna bli bättre? Vilka kan bäst förutspå valresultatet? Varför är vissa partier enklare/svårare att fånga in?

Torbjörn Sjöström, VD, Novus
Henrik Oscarsson, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Mikaela Järnbert, statistiker/analytiker för partisympatiundersökningarna, SCB
Henrik Höjer, Moderator, Forskning & Framsteg

Almedalen: Hur stor är musikens makt?

2018-07-03 16:30 - 2018-07-03 17:30
Kilgränd 1

Vad gör musik med oss? Varför gillar vi musik? Hur påverkar musik hälsan och kreativitet? Och kan integrationen bli bättre med hjälp av musik? Kan musikens makt även vara farlig?

Töres Theorell, professor, Karolinska institutet
Maria Westvall, forskare, Örebro universitet
Henrik Höjer, moderator, Forskning & Framsteg

Almedalen: Vilka är jämställdhetsutmaningarna inom hum-sam-forskningen?

2018-07-04 10:15 - 2018-07-04 10:30
Hamnplan, H217: Humtank-tältet

Det svenska akademiska landskapet visar alltjämt en tydlig skevhet i fråga om könsfördelning när det gäller forskningsmedel och akademiska positioner. Vilka utmaningar innebär detta för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap?

Kristin Zeiler, Humtank
Göran Blomqvist, vd, Riksbankens jubileumsfond

Forskartorget

2018-09-27 09:00 - 2018-09-30 16:00

RJ är en av huvudarrangörerna bakom Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. På scenen presenteras en rad tvär- och populärvetenskapliga program från alla ämnesområden. Presentatörerna är främst forskare, som kommer från universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag.

Mer om Forskartorget