• Riksbankens Jubileumsfond stödjer March for Science den 22 april. Lyssna på Göran Blomqvists tal där han poängterar vikten av fakta och forskning i ett demokratiskt samhälle. Han pekar även på att många forskare inom hum/sam är utsatta för påtryckningar av makthavare som vill styra över hur det förflutna tolkas och hur nutiden analyseras. Läs mer
 • Terje Falck-Ytter leder ett av RJ:s jubileumsprojekt som ska öka kunskapen om autism, adhd och språkstörningar. Bland annat kan de visa att man inte längre kan ställa diagnosen autism före två års ålder. Läs mer om hans forskning. Läs mer
 • Hjalmar Fors och Nils-Otto Ahnfelt arbetar med att färdigställa ”Hjärnes testamente” – en 1700-talsmedicin där bland annat bävergäll, myrra och lera ingår. De söker ny kunskap om tidigmodern farmaci genom att rekonstruera försvunna farmaceutiska färdigheter. Läs mer
 • De nya anslagen till forskning under 2016 uppgår till drygt 438 miljoner kronor, totalavkastningen på tillgångarna till cirka 8,1 procent och marknadsvärdet på kapitalet vid årets slut till 13,4 miljarder kronor. RJ:s finansiella styrka ger goda förutsättningar både för egna initiativ och för samverkan med andra aktörer. Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker
 • Så skapas skattebetalare

  Hur får man skattebetalare att betala? Hur arbetar skattemyndigheten med att legitimera sitt arbete? Det är frågor som antropologen Lotta Björklund Larsen arbetat med i sin RJ-projekt om skatter. Nu f...

  Så skapas skattebetalare
 • Lindsay Anderson Revisited

  Den brittiska konstnären Lindsay Anderson är mest känd för f...

 • Rock art through time

  Hällristningar finns på mer än 17 000 platser bara i Sverige...

 • Returns to Pompeii

  Hur har det antika Pompeji gjort avtryck på vår moderna värl...

Debatten

Debatten