• Stödet för Central European University (CEU) blir allt starkare. I en debattartikel i SvD skriver Helena Hellmark Knutsson och Marita Ulvskog att "EU-kommissionen anser att ändringarna i lagen om högre utbildning inte är förenliga med de grundläggande friheterna för den inre marknaden, bland annat rätten till akademisk frihet och rätten till utbildning". Michael Ignatieff, president och rektor samt prorektor Liviu Matei ger en samlad bild av vad som händer. Läs mer
  • Ny forskning visar att våra politiska ståndpunkter kan ändras på någon minut. En grupp kognitionsvetare med Lars Hall i spetsen har i en rad tankeväckande experiment lyckats visa att vi lätt kan ändra våra åsikter när vi övertygas om att vi egentligen anser det motsatta. Experimenten ingår i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond sätter enkätundersökningars trovärdighet i fråga. Läs mer
  • Förra året lanserade Riksbankens Jubileumsfond en helt ny stödform – kommunikationsprojekt. Tanken var att främja forskares samverkan och sprida forskning och forskningsresultat. Nu är det återigen dags för en ny utlysning. Läs mer
  • Föräldrars död under barnets barndom ökar risken att nästa generation föds för tidigt eller får en lägre födelsevikt. Flera generationer påverkas men olika beroende på om barnet är en pojke eller en flicka. Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker

Debatten

Debatten