• Kriterium, som är en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer, har i dagarna blivit en erkänd publiceringskanal för böcker. Läs mer
 • Nya resultat från forskningsprojekt om ökad professionalisering i kommunerna visar att tre av fyra höga kommunala tjänstemän vill ha större makt på bekostnad av politiker och allmänhet. Detta har professorn i offentlig förvaltning, Vicki Johansson, forskat om i ett RJ-finansierat forskningsprojekt, bland annat genom att skicka ut en enkät till över 50 kommuner. Läs mer
 • Sedan 1960-talet har Riksarkivet, med stöd från bland annat Riksbankens Jubileumsfond, givit ut bokserien Det medeltida Sverige. Den senaste i raden redovisar Selebo och Öknebo härader i Södermanland samt Tälje stad. Läs mer
 • Sedan tidigare kan du ta del av Riksbankens Jubileumsfonds nyheter och utlysningar på Facebook och se våra filmer på Youtube. Nu blir vi även aktiva på Linkedin där vi bland annat lägger ut utlysningar. Följ oss gärna! Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker
 • Returns to Pompeii

  Hur har det antika Pompeji gjort avtryck på vår moderna värld? Om det skriver en rad forskare i denna volym som fokuserar på interiörerna och dekorationern.

  Returns to Pompeii
 • Det åldrande minnet

  30 års forskning, där man följt omkring 5000 personer samman...

 • Antarctica and the humanities

  Antarktis har länge förknippats med naturvetenskapliga landv...

 • De små då

  Barn är ofta förbisedda i historien, ofta sedda som små vuxn...

Debatten

Debatten