Beredningsgrupper

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men de inkomna ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

I varje sådan grupp ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter samt svenska och internationella forskare.

Beredningsprocessen sker i två steg. Först väljs ett antal ansökningar som går vidare till en andra omgång, där ansökningarna granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet. Läs mer om beredning av projekten.

Ledamöter i beredningsgrupperna fr.o.m. 2016-01-01

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik med mera)

 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet (ordförande)
 • Professor Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo akademi
 • Professor Svend-Erik Skaaning, statsvetenskap, Aarhus universitet
 • Professor Daniel Hjort, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Professor Pia Letto-Vanamo, juridik, Helsingfors universitet
 • Professor Grete Rusten, ekonomisk geografi, Universitetet i Bergen
 • Professor Rune Stenbacka, nationalekonomi, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
 • Professor Jouni Kuha, statistik, London School of Economics
 • Professor Tuija Mainela, företagsekonomi, Uleåborgs universitet
 • Riksdagsledamot Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
 • Riksdagsledmot Ingemar Nilsson (S)
 • Riksdagsledmot Peter Persson (S)

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi med mera)

 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Professor Bente Wold, psykologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Gunilla Holm, pedagogik, Helsingfors universitet
 • Professor Elianne Riska, sociologi, Helsingfors universitet
 • Professor Anders Fjell, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Torkild Hovde Lyngstad, demografi, Universitetet i Oslo
 • Professor Stefan Svallfors, sociologi, Södertörns högskola
 • Riksdagsledamot Shadiye Heydari (S)
 • Riksdagsledamot Hans Rothenberg (M)

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera)

 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola (ordförande)
 • Professor Gunnstein Akselberg, nordiska språk, Universitetet i Bergen
 • Professor Kjersti Bale, litteraturvetenskap, Universitetet i Olso
 • Professor Janne Bondi Johannessen, lingvistik, Universitetet i Oslo
 • Professor Peter Larsen, medievetenskap, Universitetet i Bergen
 • Professor Frederik Tygstrup, komparativ litteraturvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Mette Sandbye, konst- och bildvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Erland Mårald, idéhistoria, Umeå universitet
 • Rikdagsledamot Niclas Malmberg (MP)
 • Riksdagsledamot Gunilla Svantorp (S)

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi med mera)

 • Professor Bo Stråth, historia, Helsingfors universitet (ordförande)
 • Associate professor Marie Sandberg, etnologi, Köpenhamns universitet
 • Professor Christopher Prescott, arkeologi, Universitetet i Oslo/Norska institutet i Rom
 • Associate professor Ingrid Henriksen, ekonomisk historia, Syddansk universitet
 • Professor Jesper Kallestrup, filosofi, Edinburgh universitet
 • Professor Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Michael Stausberg, religionsvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Riksdagsledamot Betty Malmberg (M)
 • Riksdagsledamot Börje Vestlund (S)

Programgrupp (programansökningar)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Pascal Engel, filosofi, Universitetet i Geneve
 • Professor Sarah Greene, socialantropologi, Helsingfors universitet
 • Professor Frans Gregersen, lingvistik, Köpenhamns universitet
 • Professor Sigmund Grønmo, sociologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Tilmann Habermas, psykologi, Goethe-Universität, Frankfurt am Main
 • Professor Kaisa Herne, statsvetenskap, Universitetet i Tampere
 • Professor Klaus Müller-Wille, litteraturvetenskap, Zürich universitet
 • Professor Niina Nummela, företagsekonomi, Åbo universitet/Turun yliopisto
 • Professor Ragnar Torvik, nationalekonomi, NTNU i Trondheim
 • Professor Helle Vandkilde, arkeologi, Aarhus universitet
 • Professor Signild Vallgårda, Health Policy Analysis, Köpenhamns universitet
 • Riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (M)
 • Riksdagsledamot Ingela Nylund Watz (S)

Beredningsgrupp (Infrastruktur för forskning)

 • Professor Mats Malm, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Fil. dr Magdalena Gram, Nationalmuseum i Stockholm
 • Professor Marianne Gullberg, psykolingvistik, Lunds universitet
 • Professor Anneli Ivarsson, epidemologi och global hälsa, Umeå universitet
 • Professor Staffan I. Lindberg, statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Riksarkivarie Jussi Nuorteva, Riksarkivet i Finland
 • Riksdagsledamot Esabelle Dingizian (MP)

Ordförandekommitté (beredning av ansökningar till Humboldtstipendiet med mera)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet
 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet
 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola
 • Professor Bo Stråth, historia, Helsingfors universitet