Styrelse

Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om forskningsanslag, som utlyses en gång per år. Anslag till forskningsinitiering kan dock sökas fortlöpande, och beslutas av styrelsens arbetsutskott.

Ledamöter

Personliga suppleanter
professor Maarit Jänterä-Jareborg (ordf.) professor Mats Malm
professor Merle Jacob professor Bo Reimer
professor Carina Mood professor Göran Djupsund
professor Bo Stråth  professor Marianne Gullberg
   
Esabelle Dingizian (MP)  Niclas Malmberg (MP)
Ingemar Nilsson (S)  Peter Persson (S)
Ingela Nylund Watz (S) (vice ordf.) Shadiye Heydari (S)
Betty Malmberg (M) Hans Rothenberg (M)
Elisabeth Svantesson (M) Jonas Jacobsson Gjörtler (M) 
Gunilla Svantorp (S) Börje Vestlund (S)
   
vd Kerstin Hessius  
 f.d. chefsekonom Jan Häggström  

 

 

 

 

Professor Maarit Jänterä-Jareborg är sedan 2014 Riksbankens Jubileumsfonds styrelseordförande.

 Arbetsutskott

professor Maarit Jänterä-Jareborg
Ingela Nylund Watz (S)
 

Finanskommitté

vd Kerstin Hessius
f.d. chefsekonom Jan Häggström

Revisorer

Riksrevisionen är stiftelsens externa revisorer enligt lagen 2003-07-01 då riksdagens revisorer ersattes av Riksrevisionen. Styrelsen har i enlighet med stiftelsens stadgar utsett Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisorer. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Ulrika Granholm Dahl.

Information, 2015 års revision

RJ:s svar på Revisionsrapport, årsredovisning 2015

Utlåtande av Katarina Olsson

Utlåtande av Ulf Göranson