Viktiga datum

2019-10-17

Beslut: Program, Projekt och Infrastruktur för forskning.

2020-01-08 kl. 9.00

Öppet att söka Program, Projekt och Infrastruktur för forskning.
På gång

Arkeologiforum

Möt den senaste arkeologiforskningen!

"Jag vill men hinner inte"

- om forskares syn på kommunikation. När och hur kommunicerar forskare med omvärlden? Vilk...
RJ

Kommentar till Bibsam-konsortiets avtal

Kostnadsfördelningen mellan finansiärer och lärosäten för öppet tillgänglig publicering med Springer Nature, som Bibsam-...