“Det är viktigt att det blir en rättvis relation”

2017-10-13
“Det är viktigt att det blir en rättvis relation”

Varför bör forskare i utvecklingsländer ge tillbaka till människor och samhällen som de kommer i kontakt med? Och hur bör man göra det? Det finns en etisk grund att utgå ifrån och beprövade metoder för att bidra.

Läs mer
Debatten

Svar på remiss om samverkan

Liksom en rad andra instanser har RJ lämnat in ett svar på rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation ...