Styrelse

2020-02-14

Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om forskningsanslag, som utlyses en gång per år. Anslag till forskningsinitiering kan dock sökas fortlöpande, och beslutas av styrelsens arbetsutskott.

 

Ledamöter

Personliga suppleanter
professor Maarit Jänterä-Jareborg (ordf.) professor Staffan I. Lindberg
professor Merle Jacob professor Bo Reimer
professor Carina Mood professor Göran Djupsund
professor Sverker Sörlin professor Laura Kolbe
   
Ulla Andersson (V) Gunilla Carlsson (S)
Ingemar Nilsson (S)  Peter Persson (S)
Ingela Nylund Watz (S) (vice ordf.) Monica Haider (S)
Betty Malmberg (M) Elisabeth Svantesson (M)
Hans Rothenberg (M) Maria Stockhaus (M)
Gunilla Svantorp (S) Pia Nilsson (S)
   
vd Kerstin Hessius  
f.d. chefsekonom Jan Häggström  

 

     

 

 

 

     

 
Arbetsutskott

professor Maarit Jänterä-Jareborg
Ingela Nylund Watz (S)
 

Finanskommitté

vd Kerstin Hessius
f.d. chefsekonom Jan Häggström


Revisorer

Riksrevisionen är stiftelsens externa revisorer enligt lagen 2003-07-01 då riksdagens revisorer ersattes av Riksrevisionen.

Styrelsen har i enlighet med stiftelsens stadgar utsett PwC som internrevisorer. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Ulrika Granholm Dahl.