Flexit

2020-01-27

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Observera att du måste ha slutredovisat tidigare Flexit-projekt för att kunna söka nya projekt.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Fokus i den vetenskapliga slutredovisningen är hur projektet har bidragit till samverkan mellan lärosäte och organisationen utanför akademin. Den avslutas med en förteckning över samtliga publikationer samt länkar till publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska. Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhållen text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling.
  • Kort om genomförandet.
  • Hur projektet har bidragit till ökad samverkan mellan lärosäte och organisationer utanför akademin.
  • Projektets tre viktigaste resultat samt ett resonemang kring detta.
  • Eventuellt nya forskningsfrågor.
  • Hur projektgruppen har spridit forskningen, samt om och hur samverkan har skett.
  • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exv. monografier; artiklar; läroböcker; webbsidor inkl. Wikipedia; debatt; populariseringar). Markera vad som är publicerat med öppen tillgång. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.