Beredningsgrupper

2020-08-12

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men de inkomna ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

I varje sådan grupp ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter. Forskarna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsprocessen sker i två steg. Först väljs ett antal ansökningar som går vidare till en andra omgång, där ansökningarna granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik med mera)

 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet (ordförande)
 • Professor Martin Marcussen, statskunskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Hans Kjetil Lysgård, kulturgeografi/ekonomisk geografi, Universitetet i Agder
 • Professor Svend-Erik Skaaning, statsvetenskap, Aarhus universitet
 • Professor Pia Letto-Vanamo, juridik, Helsingfors universitet
 • Professor Matti Liski, nationalekonomi, Aalto universitetet, Helsingfors
 • Professor Jouni Kuha, statistik, London School of Economics
 • Professor Tuija Mainela, företagsekonomi, Uleåborgs universitet
 • Professor Jonas Söderlund, företagsekonomi, BI Norwegian Business School, Oslo
 • Professor Halvor Mehlum, nationalekonomi, Universitetet i Oslo
 • Riksdagsledmot Ingemar Nilsson (S)
 • Riksdagsledmot Ulla Andersson (V)
 • Riksdagsledamot (M) vakant

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi med mera)

 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Professor Bente Wold, psykologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Fritjof Sahlström, pedagogik, Åbo Akademi
 • Professor Olavi Kangas, sociologi, Universitetet i Åbo
 • Professor Anders Fjell, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Torkild Hovde Lyngstad, demografi, Universitetet i Oslo
 • Professor May-Len Skilbrei, kriminologi och rättssociologi, Universitetet i Oslo
 • Riksdagsledamot Monica Haider (S)
 • Riksdagsledamot Hans Rothenberg (M)

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera)

 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet (ordförande)
 • Professor Camilla Wide, nordiska språk, Åbo universitet
 • Professor Unni Langås, litteraturvetenskap, Universitetet i Agder
 • Professor Christer Johansson, lingvistik, Universitetet i Bergen
 • Professor Nina Lager Vestberg, medie- och informationsvetenskap/visuell kultur, Norges tekniska naturvetenskapliga universitet, Trondheim
 • Professor Frederik Tygstrup, komparativ litteraturvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Mette Sandbye, konst- och bildvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Erland Mårald, idéhistoria, Umeå universitet
 • Riksdagsledamot Gunilla Svantorp (S)
 • Riksdagsledamot Gunilla Carlsson (S)

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi med mera)

 • Professor Jenny Andersson, ekonomisk historia, SciencePo, Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée, Paris (ordförande)
 • Associate professor Marie Sandberg, etnologi, Köpenhamns universitet
 • Professor Christopher Prescott, arkeologi, Universitetet i Oslo/Norska institutet i Rom
 • Professor Narve Fulsås, historia, Universitetet i Tromsö
 • Professor Jesper Kallestrup, filosofi, Köpenhamns universitet
 • Professor Henrik Erdman Vigh, socialantropologi, Köpenhamns universitet
 • Professor Siv Ellen Kraft, religionsvetenskap, Universitetet i Tromsö
 • Docent Björn Forsén, historia samt antikens kultur och samhällsliv, Helsingfors universitet/Finlands Athen-institut
 • Riksdagsledamot Betty Malmberg (M)
 • Riksdagsledamot vakant

Programgrupp (programansökningar)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Tim Crane, filosofi, Central European University
 • Professor Sarah Green, socialantropologi, Helsingfors universitet
 • Professor Bolette Sandford Pedersen, språkvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Gordon Noble, arkeologi, University of Aberdeen
 • Professor Olivier Luminet, psykologi, Université catholique de Louvain
 • Professor Carsten Q. Schneider, statsvetenskap, Central European University, Budapest
 • Professor Karin Hoff, litteratur/skandinavistik, Universität Göttingen
 • Professor Rebecca Piekkari, företagsekonomi, Aaltouniversitetet i Helsingfors
 • Professor Nicola Fuchs-Schündeln, nationalekonomi, Goethe University Frankfurt
 • Professor Lucinda Platt, sociologi, London School of Economics and Political science
 • Professor Laura Kolbe, europeisk historia, Helsingfors universitet
 • Riksdagsledamot Ingela Nylund Watz (S)
 • Riksdagsledamot Maria Stockhaus (M)

Beredningsgrupp för Infrastruktur för forskning

 • Professor Staffan I. Lindberg, statsvetenskap, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Projektledare Johanna Berg, Världskulturmuséerna
 • Professor Mats Wirén, datorlingvistik, Stockholms universitet
 • Professor Anneli Ivarsson, epidemologi och global hälsa, Umeå universitet
 • Utvecklingskoordinator Marianne Ping Huang, Aarhus universitet
 • Docent Christian-Emil Smith Ore, digital dokumentation, Universitetet i Oslo
 • Riksdagsledamot Pia Nilsson (S)

Beredningsgrupp för RJ Sabbatical

 • Professor emeritus Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo Akademi (ordförande)
 • Professor Brita Brenna, kulturhistoria, Universitetet i Oslo
 • Professor Daniel Hjort, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Professor Randi Koppen, litteraturvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Professor Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Turo-Kimmo Lehtonen, sociologi, Tammerfors universitet
 • Professor Brit Kirsten Maehlum, språkvetenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Michael Stausberg, religionsvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Professor Kristine Beate Walhovd, neuropsykologi, Universitetet i Oslo

Vetenskapliga kommittén (beredningsgrupp för Humboldt- och Rönnbergsstipendier)

Beredningsgruppen består av ledamöterna och suppleanter i RJ:s styrelse med särskild sakkunskap om forskning.
Forskningssekreterare Torbjörn Eng