Beredningsgrupper

2020-12-10

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men de inkomna ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

Forskarna i beredningsgrupperna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik med mera)

 • Karin Aggestam, statsvetenskap, Lunds universitet (ordförande)
 • Niklas Ahlgren statistik, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
 • Matti Liski, nationalekonomi, Aalto universitetet, Helsingfors
 • Hans Kjetil Lysgård, kulturgeografi/ekonomisk geografi, Universitetet i Agder
 • Martin Marcussen, statskunskap, Köpenhamns universitet
 • Halvor Mehlum, nationalekonomi, Universitetet i Oslo
 • Anna Nylund, juridik, Universitetet i Tromsö
 • Jonas Söderlund, företagsekonomi, BI Norwegian Business School, Oslo
 • Satu Teerikangas, företagsekonomi, Åbo universitet
  • Forskningssekreterare Robert Hamrén

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi med mera)

 • Lotta Stern, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Olavi Kangas, sociologi, Universitetet i Åbo
 • Siri Leknes, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Anna Rotkirch, demografi, Helsingfors universitet/Befolkningsförbundet
 • Fritjof Sahlström, pedagogik, Åbo akademi
 • May-Len Skilbrei, kriminologi och rättssociologi, Universitetet i Oslo
 • Robert Zachariae, psykologi, Århus universitet
  • Forskningssekreterare Torbjörn Eng

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera)

 • Carin Franzén, litteraturvetenskap, Stockholms universitet (ordförande)
 • Hans Dam Christensen, konsthistoria, Köpenhamns universitet
 • Christer Johansson, lingvistik, Universitetet i Bergen
 • Ellen Krefting, idéhistoria, Oslo universitet
 • Nina Lager Vestberg, medie- och informationsvetenskap/visuell kultur, Norges tekniska naturvetenskapliga universitet, Trondheim
 • Unni Langås, litteraturvetenskap, Universitetet i Agder
 • Petteri Pietikäinen, idéhistoria, Uleåborg universitet
 • Camilla Wide, nordiska språk, Åbo universitet
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi med mera)

 • Jenny Andersson, ekonomisk historia, SciencePo, Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée, Paris (ordförande)
 • Henrik Erdman Vigh, socialantropologi, Köpenhamns universitet
 • Björn Forsén, historia samt antikens kultur och samhällsliv, Helsingfors universitet/Finlands Athen-institut
 • Narve Fulsås, historia, Universitetet i Tromsö
 • Valdimar Tryggve Hafstein, etnologi, Islands universitet
 • Klemens Kappel, filosofi, Köpenhamns universitet
 • Siv Ellen Kraft, religionsvetenskap, Universitetet i Tromsö
 • Anne Lene Melheim, arkeologi, Universitetet i Oslo
  • Forskningssekreterare Eva Stensköld

Beredningsgrupp för RJ Program

 • Anders Malmberg, kulturgeografi, Uppsala universitet (ordförande)
 • Tim Crane, filosofi, Central European University
 • Chris Hann, socialantropologi, Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Bolette Sandford Pedersen, språkvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Gordon Noble, arkeologi, University of Aberdeen
 • Olivier Luminet, psykologi, Université catholique de Louvain
 • Carsten Q. Schneider, statsvetenskap, Central European University, Budapest
 • Karin Hoff, litteratur/skandinavistik, Universität Göttingen
 • Rebecca Piekkari, företagsekonomi, Aaltouniversitetet i Helsingfors
 • Nicola Fuchs-Schündeln, nationalekonomi, Goethe University Frankfurt
 • Lucinda Platt, sociologi, London School of Economics and Political science
 • Laura Kolbe, europeisk historia, Helsingfors universitet
 • Ingela Nylund, riksdagsledamot Watz (S)
 • Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)
  • Forskningssekreterare Fredrik Lundmark

Beredningsgrupp för RJ Infrastruktur för forskning

 • Mats Wiren, datorlingvistik, Stockholms universitet (ordförande)
 • Johanna Berg, Världskulturmuséerna
 • Juni Palmgren, biostatistik (Professor Emerita), Karolinska Institutet
 • Marianne Ping Huang, Aarhus universitet
 • Christian-Emil Smith Ore, digital dokumentation, Universitetet i Oslo
 • Margareta Sollenberg, freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
  • Forskningssekreterare Eva Stensköld

Beredningsgrupp för RJ Sabbatical

 • Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo Akademi (ordförande)
 • Brita Brenna, kulturhistoria, Universitetet i Oslo
 • Daniel Hjort, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Randi Koppen, litteraturvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Turo-Kimmo Lehtonen, sociologi, Tammerfors universitet
 • Brit Kirsten Maehlum, språkvetenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Michael Stausberg, religionsvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Kristine Beate Walhovd, neuropsykologi, Universitetet i Oslo
  • Forskningssekreterare AnnaLena Hållner

Vetenskapliga kommittén (beredningsgrupp för Humboldt- och Rönnbergsstipendier)

Beredningsgruppen består av ledamöterna och suppleanter i RJ:s styrelse med särskild sakkunskap om forskning.
Forskningssekreterare Torbjörn Eng (RJ)