Beredningsgrupper

2018-08-15

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men de inkomna ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

I varje sådan grupp ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter. Forskarna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsprocessen sker i två steg. Först väljs ett antal ansökningar som går vidare till en andra omgång, där ansökningarna granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet. Läs mer om beredning av projekten.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik med mera)

 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet (ordförande)
 • Professor Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo akademi
 • Professor Svend-Erik Skaaning, statsvetenskap, Aarhus universitet
 • Professor Pia Letto-Vanamo, juridik, Helsingfors universitet
 • Professor Grete Rusten, ekonomisk geografi, Universitetet i Bergen
 • Professor Rune Stenbacka, nationalekonomi, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
 • Professor Jouni Kuha, statistik, London School of Economics
 • Professor Tuija Mainela, företagsekonomi, Uleåborgs universitet
 • Professor Jonas Söderlund, företagsekonomi, BI Norwegian Business School
 • Riksdagsledamot Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
 • Riksdagsledmot Ingemar Nilsson (S)
 • Riksdagsledmot Peter Persson (S)

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi med mera)

 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Professor Bente Wold, psykologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Gunilla Holm, pedagogik, Helsingfors universitet
 • Professor Elianne Riska, sociologi, Helsingfors universitet
 • Professor Anders Fjell, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Torkild Hovde Lyngstad, demografi, Universitetet i Oslo
 • Professor Stefan Svallfors, sociologi, Södertörns högskola
 • Riksdagsledamot Monica Haider (S)
 • Riksdagsledamot Hans Rothenberg (M)

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera)

 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet (ordförande)
 • Professor Gunnstein Akselberg, nordiska språk, Universitetet i Bergen
 • Professor Kjersti Bale, litteraturvetenskap, Universitetet i Olso
 • Professor Janne Bondi Johannessen, lingvistik, Universitetet i Oslo
 • Professor Peter Larsen, medievetenskap, Universitetet i Bergen
 • Professor Frederik Tygstrup, komparativ litteraturvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Mette Sandbye, konst- och bildvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Erland Mårald, idéhistoria, Umeå universitet
 • Rikdagsledamot Niclas Malmberg (MP)
 • Riksdagsledamot Gunilla Svantorp (S)

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi med mera)

 • Professor Bo Stråth, historia, Helsingfors universitet (ordförande)
 • Associate professor Marie Sandberg, etnologi, Köpenhamns universitet
 • Professor Christopher Prescott, arkeologi, Universitetet i Oslo/Norska institutet i Rom
 • Associate professor Ingrid Henriksen, ekonomisk historia, Syddansk universitet
 • Professor Jesper Kallestrup, filosofi, Edinburgh universitet
 • Professor Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Michael Stausberg, religionsvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Riksdagsledamot Betty Malmberg (M)
 • Riksdagsledamot Hans Ekström (S)

Programgrupp (programansökningar)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Pascal Engel, filosofi, Universitetet i Geneve
 • Professor Sarah Green, socialantropologi, Helsingfors universitet
 • Professor Bolette Sandford Pedersen, språkvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Charlotte Damm, arkeologi, Universitetet i Tromsö
 • Professor Tilmann Habermas, psykologi, Goethe-Universität, Frankfurt am Main
 • Professor Kaisa Herne, statsvetenskap, Universitetet i Tampere
 • Professor Klaus Müller-Wille, litteraturvetenskap, Zürich universitet
 • Professor Rebecca Piekkari, företagsekonomi, Aaltouniversitetet i Helsingfors
 • Professor Ragnar Torvik, nationalekonomi, NTNU i Trondheim
 • Professor Lucinda Platt, sociologi, London School of Economics and Political science
 • Professor Signild Vallgårda, Health Policy Analysis, Köpenhamns universitet
 • Riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (M)
 • Riksdagsledamot Ingela Nylund Watz (S)

Beredningsgrupp (Infrastruktur för forskning)

 • Professor Mats Malm, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Fil. dr Magdalena Gram, Nationalmuseum i Stockholm
 • Professor Marianne Gullberg, psykolingvistik, Lunds universitet
 • Professor Anneli Ivarsson, epidemologi och global hälsa, Umeå universitet
 • Professor Staffan I. Lindberg, statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Riksarkivarie Jussi Nuorteva, Riksarkivet i Finland
 • Riksdagsledamot Esabelle Dingizian (MP)

Ordförandekommitté (beredning av ansökningar till Humboldtstipendiet med mera)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet
 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet
 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola
 • Professor Bo Stråth, historia, Helsingfors universitet