Beredningsgrupper

2020-08-12

Stiftelsens styrelse fattar beslut om forskningsanslag, men de inkomna ansökningarna bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper.

I varje sådan grupp ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter. Forskarna utses för fyra år. Grupperna förnyas successivt genom att hälften av ledamöterna byts ut vartannat år.

Beredningsprocessen sker i två steg. Först väljs ett antal ansökningar som går vidare till en andra omgång, där ansökningarna granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet. Läs mer om beredning av projekten.

Beredningsgrupp 1 (ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik med mera)

 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet (ordförande)
 • Professor Martin Marcussen, statskunskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Hans Kjetil Lysgård, kulturgeografi/ekonomisk geografi, Universitetet i Agder
 • Professor Svend-Erik Skaaning, statsvetenskap, Aarhus universitet
 • Professor Pia Letto-Vanamo, juridik, Helsingfors universitet
 • Professor Matti Liski, nationalekonomi, Aalto universitetet, Helsingfors
 • Professor Jouni Kuha, statistik, London School of Economics
 • Professor Tuija Mainela, företagsekonomi, Uleåborgs universitet
 • Professor Jonas Söderlund, företagsekonomi, BI Norwegian Business School, Oslo
 • Professor Halvor Mehlum, nationalekonomi, Universitetet i Oslo
 • Riksdagsledmot Ingemar Nilsson (S)
 • Riksdagsledmot Ulla Andersson (V)
 • Riksdagsledamot (M) vakant

Beredningsgrupp 2 (pedagogik, psykologi, sociologi med mera)

 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet (ordförande)
 • Professor Bente Wold, psykologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Fritjof Sahlström, pedagogik, Åbo Akademi
 • Professor Olavi Kangas, sociologi, Universitetet i Åbo
 • Professor Anders Fjell, psykologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Torkild Hovde Lyngstad, demografi, Universitetet i Oslo
 • Professor May-Len Skilbrei, kriminologi och rättssociologi, Universitetet i Oslo
 • Riksdagsledamot Monica Haider (S)
 • Riksdagsledamot Hans Rothenberg (M)

Beredningsgrupp 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera)

 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet (ordförande)
 • Professor Camilla Wide, nordiska språk, Åbo universitet
 • Professor Unni Langås, litteraturvetenskap, Universitetet i Agder
 • Professor Christer Johansson, lingvistik, Universitetet i Bergen
 • Professor Nina Lager Vestberg, medie- och informationsvetenskap/visuell kultur, Norges tekniska naturvetenskapliga universitet, Trondheim
 • Professor Frederik Tygstrup, komparativ litteraturvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Mette Sandbye, konst- och bildvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Erland Mårald, idéhistoria, Umeå universitet
 • Riksdagsledamot Gunilla Svantorp (S)
 • Riksdagsledamot Gunilla Carlsson (S)

Beredningsgrupp 4 (filosofi, historia religionsvetenskap, socialantropologi med mera)

 • Professor Jenny Andersson, ekonomisk historia, SciencePo, Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée, Paris (ordförande)
 • Associate professor Marie Sandberg, etnologi, Köpenhamns universitet
 • Professor Christopher Prescott, arkeologi, Universitetet i Oslo/Norska institutet i Rom
 • Professor Narve Fulsås, historia, Universitetet i Tromsö
 • Professor Jesper Kallestrup, filosofi, Köpenhamns universitet
 • Professor Henrik Erdman Vigh, socialantropologi, Köpenhamns universitet
 • Professor Siv Ellen Kraft, religionsvetenskap, Universitetet i Tromsö
 • Docent Björn Forsén, historia samt antikens kultur och samhällsliv, Helsingfors universitet/Finlands Athen-institut
 • Riksdagsledamot Betty Malmberg (M)
 • Riksdagsledamot Peter Persson (S)

Programgrupp (programansökningar)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Tim Crane, filosofi, Central European University
 • Professor Sarah Green, socialantropologi, Helsingfors universitet
 • Professor Bolette Sandford Pedersen, språkvetenskap, Köpenhamns universitet
 • Professor Gordon Noble, arkeologi, University of Aberdeen
 • Professor Olivier Luminet, psykologi, Université catholique de Louvain
 • Professor Carsten Q. Schneider, statsvetenskap, Central European University, Budapest
 • Professor Karin Hoff, litteratur/skandinavistik, Universität Göttingen
 • Professor Rebecca Piekkari, företagsekonomi, Aaltouniversitetet i Helsingfors
 • Professor Nicola Fuchs-Schündeln, nationalekonomi, Goethe University Frankfurt
 • Professor Lucinda Platt, sociologi, London School of Economics and Political science
 • Professor Laura Kolbe, europeisk historia, Helsingfors universitet
 • Riksdagsledamot Ingela Nylund Watz (S)
 • Riksdagsledamot Maria Stockhaus (M)

Beredningsgrupp för Infrastruktur för forskning

 • Professor Staffan I. Lindberg, statsvetenskap, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Projektledare Johanna Berg, Världskulturmuséerna
 • Professor Mats Wirén, datorlingvistik, Stockholms universitet
 • Professor Anneli Ivarsson, epidemologi och global hälsa, Umeå universitet
 • Utvecklingskoordinator Marianne Ping Huang, Aarhus universitet
 • Docent Christian-Emil Smith Ore, digital dokumentation, Universitetet i Oslo
 • Riksdagsledamot Pia Nilsson (S)

Beredningsgrupp för RJ Sabbatical

 • Professor emeritus Göran Djupsund, statsvetenskap, Åbo Akademi (ordförande)
 • Professor Brita Brenna, kulturhistoria, Universitetet i Oslo
 • Professor Daniel Hjort, företagsekonomi, Copenhagen Business School
 • Professor Randi Koppen, litteraturvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Professor Kjersti Larsen, socialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Turo-Kimmo Lehtonen, sociologi, Tammerfors universitet
 • Professor Brit Kirsten Maehlum, språkvetenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Michael Stausberg, religionsvetenskap, Universitetet i Bergen
 • Professor Kristine Beate Walhovd, neuropsykologi, Universitetet i Oslo
 • Professor Anette Warring, historia, Roskilde universitet

Ordförandekommitté (beredning av ansökningar till Humboldtstipendiet med mera)

 • Professor Maarit Jänterä-Jareborg, juridik, Uppsala universitet (ordförande)
 • Professor Merle Jacob, företagsekonomi, Lunds universitet
 • Professor Carina Mood, sociologi, Stockholms universitet
 • Professor Bo Reimer, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola
 • Professor Jenny Andersson, ekonomisk historia, Science Po, Paris