Uppföljning

2020-01-28

RJ:s viktigaste kontroll och granskning av de projekt vi finansierar sker genom uppföljning. Här redogör vi för de rutiner vi följer vid uppföljningen.

Vi följer upp för att:

  • fastställa att resultaten av forskningsstödet svarar mot stiftelsens ändamål
  • ge återkoppling till projektledaren
  • ge klartecken för fortsättning av projektet
  • kontrollera att anslagen använts på avsett vis
  • ge information, internt och externt, om RJ:s verksamhet
  • bidra till kvalitetssäkring av RJ:s arbete.

Instruktioner för de olika stödformerna finner du listade i vänsterspalt, under rubriken Uppföljning.