Slutredovisning

2020-01-27

RJ begär in en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning.

De vetenskapliga slutredovisningarna publiceras i sin helhet på RJ:s webbplats. Avsikten är att redovisa resultaten av forskningsstödet för så väl styrelse som allmänhet.

Instruktioner för de olika stödformerna finner du listade i vänsterspalt, under rubriken Slutredovisning.