Thomas Hörberg

Språkbearbetning i diskurs: samverkan mellan produktion och förståelse av grammatiska funktioner i korta berättelser

Inom detta projekt undersöker jag talspråksbearbetning – produktion och förståelse av transitiva satser som t ex (i) ‘Hon vattnar blommorna’. Fokus ligger på hur bearbetningen av de grammatiska funktionerna subjekt, ‘Hon’ i (i), och objekt, ‘blommorna’ i (i), påverkas av huruvida satser förekommer i passande diskurser bestående av korta berättelser. Projektet består av tre experimentella studier vilka undersöker bearbetning av subjektsinitiala - som (i) - och objektsinitiala - såsom (ii) ‘Blommorna vattnar hon’ – satser. Dessa satser ingår i korta berättelser. Studie 1 undersöker hur talare uttrycker transitiva skeenden, och huruvida de oftare använder strukturellt tvetydiga satser som (ii) då diskursen kan underlätta förståelsen för en potentiell lyssnare. Studie 2 undersöker om diskursen faktiskt underlättar förståelse i dessa fall, genom att mäta processvårigheter vid förståelse av strukturellt tvetydiga satser som (ii), utifrån lyssnarnas hjärnaktivitet. Genom att mäta ögonrörelser undersöker Studie 3 om lyssnare kan förutsäga grammatiska funktioner i strukturellt tvetydiga satser som (ii), när satserna förekommer i diskurser som underlättar förståelse. Projektet kommer att tillhandahålla nya kunskaper om förhållandet mellan språkprocessning på satsnivå och på diskursnivå, och om förhållandet mellan språkproduktion och språkförståelse. Det kommer också att komplementera många preliminära resultat från tidigare studier då det använder naturliga experiment.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P17-0536:1
Summa
SEK 2 295 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2017